> Wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego na 2 SPORTS FILM FESTIVAL 360⁰

W wydarzeniach odbywających się w ramach 2 SPORTS FILM FESTIVAL 360⁰ pomagają wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Ludzie z pasją, pochodzący z różnych stron Polski, swój wolny czas spędzają w Tatrach, pracując na rzecz ochrony przyrody. Podczas festiwalu będą pomagać w obsłudze wydarzeń, poprowadzą niektóre spotkania, opowiedzą, na czym polega ich działalność w ramach wolontariatu Tatrzańskiego Parku Narodowego.  Pokażą, jak można łączyć pasję z pożyteczną pracą. Spotkacie ich podczas Rozbiegu we Wrocławiu i Krakowie. Będą także obecni na krakowskim festiwalu.

„Wolontariat dla Tatr” jest największym programem wolontariatu wśród polskich parków narodowych. Zaczął się rozwijać w 2007 roku. Od początku wzięło w nim udział łącznie ponad 700 osób. W 2012 roku w TPN pracowało ponad 260 wolontariuszy, a łączny czas, jaki poświęcili na pracę dla lepszej ochrony przyrody w Tatrach to ponad 18 000 godzin, co stanowi równowartość 10 pełnych etatów. Wolontariusze wykonują w Tatrzańskim Parku Narodowym kilkadziesiąt różnych zadań, związanych głównie z utrzymaniem szlaków turystycznych, dbaniem o czystość w parku, edukacją i monitoringiem. Turyści często spotkać mogą na tatrzańskim szlaku osoby ubrane w jednakowe koszulki, polary i czapki z logo TPN. Naprawiają szlaki, zbierają śmieci, a w wyjątkowo atrakcyjnych miejscach – np. nad Morskim Okiem – prowadzą ciekawe, kilkunastominutowe prelekcje dla turystów. W „Wolontariacie dla Tatr” biorą ludzie z całej Polski, a także zagranicy, m.in. ze Słowacji. Są to w większości studenci. Wolontariat jest dla nich wspaniałą przygodą i okazją do spędzenia czasu w górach, zdobycia wiedzy i poznania ciekawych ludzi.

 

 

 

Dodaj komentarz

*

PKOl_napis_l_historycznehonor_patr_pol_outl
go-proeco-car
zagle