Wydarzenia > Goście

Dla nas 2 SPORTS FILM FESTIVAL to przede wszystkim czas spotkań z ludźmi. Można by nawet zaryzykować tezę, że do zrobienia festiwalu pchnęła nas nie tyle chęć pokazania szerokiej publiczności dobrych filmów, co przymus przedstawienia historii, które w centrum umieszczają człowieka pochłoniętego pasją, człowieka, który wciąż na nowo mierzy się z samym sobą i światem, […]
honor_patr_pol_outlPKOl_napis_l_historyczne
eco-cargo-pro
zagle