Festiwal > Wolontariat

W wydarzeniach odbywających się w ramach 2 SPORTS FILM FESTIVAL 360⁰ pomagają wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ludzie z pasją, pochodzący z różnych stron Polski, swój wolny czas spędzają w Tatrach, pracując na rzecz ochrony przyrody. Podczas festiwalu będą pomagać w obsłudze wydarzeń, poprowadzą niektóre spotkania, opowiedzą, na czym polega ich działalność w ramach wolontariatu Tatrzańskiego […]
Wolontariat wyrasta z pasji, społecznej odpowiedzialności, poczucia, że warto swój własny czas poświęcać bezinteresowanie w imię większych idei. W trakcie 2 SPORTS FILM FESTIVAL będą nas aktywnie wspierali wolontariusze na co dzień działający na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ich zaangażowanie nie będzie się jednak ograniczać do udziału w obsługiwaniu projekcji w sekcji TATRY GÓRĄ. Zaoferowali […]
honor_patr_pol_outlPKOl_napis_l_historyczne
eco-cargo-pro
zagle