> Wolontariusze TPN na start!

Wolontariusze TPN na start!

Wolontariat wyrasta z pasji, społecznej odpowiedzialności, poczucia, że warto swój własny czas poświęcać bezinteresowanie w imię większych idei. W trakcie 2 SPORTS FILM FESTIVAL będą nas aktywnie wspierali wolontariusze na co dzień działający na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ich zaangażowanie nie będzie się jednak ograniczać do udziału w obsługiwaniu projekcji w sekcji TATRY GÓRĄ. Zaoferowali nam swoją pomoc i wsparcie także tam, gdzie ekologia i ochrona środowiska nie odgrywają pierwszoplanowej roli.

Dodaj komentarz

*

PKOl_napis_l_historycznehonor_patr_pol_outl
eco-cargo-pro
zagle